2015/2016 editie 2

Editie 2, 2015 - 2016

'Zie de behandeling van mensen met angst of een beperking als een uitdaging'

Auteur: A.M. Kuiper

Zij is een veelgevraagd spreker op symposia en studiedagen. Ze verzorgt onderwijs, cursussen én zit in tal van besturen en commissies. Ze schreef verschillende publicaties en won in 2011 de Peter Makkesprijs voor de beste publicatie op het gebied van angstbegeleiding. Nog in datzelfde jaar verscheen haar boek Mondzorg bij...

lees verder

Zorg en problematiek bij uitneembare prothetiek

Auteur: A.G. van Andel

Voor de patiënt met een uitneembare prothetische voorziening is periodiek mondonderzoek van groot belang. De frequentie daarvan wordt afgestemd op de individuele situatie en het type prothese. Desondanks kunnen zich problemen voordoen. In dit artikel zijn ze verdeeld in twee groepen: pijn en ontevredenheid. Door aan de...

lees verder

Het focusvrij maken van de mond

Een focus is een (potentiële) ontsteking die een effect op afstand veroorzaakt, soms op lokaal gebied. Foci bevinden zich in het maag-darmkanaal, in het kno-gebied, in het urogenitale stelsel of in de mond of het gebit. De belangrijkste dentogene foci (meervoud van focus) zijn een avitale pulpa, parodontitis en ten dele...

lees verder

Tandenpoetsen anno nu

Auteur: N.A.M. Rosema

De tandenborstel is het meest praktische en kosteneffectieve product om tandplaque te verwijderen en zodoende de mond gezond te krijgen en/of te houden. Een tandenborstel is veilig, relatief goedkoop, in veel verschijningsvormen beschikbaar en nagenoeg overal verkrijgbaar. Toch blijkt dat men na één keer tandenpoetsen de...

lees verder

Medicatiegebruik, cariës en monddroogte

Auteur: C.P. Bots

De meest voorkomende oorzaak van een speekseltekort is medicatiegebruik. Door de toename van het aantal ouderen zal in de nabije toekomst ook het aantal patiënten met medicatiegebruik in de algemene praktijk stijgen. Alertheid en een vroegtijdige diagnostiek van monddroogte zijn van belang om de patiënt optimaal te...

lees verder

Tandhalsgevoeligheid

Gevoelige tandhalzen kenmerken zich door een korte, scherpe pijnreactie na een warme, koude of mechanische prikkel. De prikkel veroorzaakt in de dentinetubuli een versnelde of omgekeerde vloeistofstroom, die vervolgens uitlopers van de zenuwcellen in het wortelkanaal prikkelt, hetgeen een pijnsensatie geeft. Voor dit effect is het...

lees verder

De rol van het gezin in de preventie van cariës bij kinderen

Het is frustrerend als je inzet om ouder en kind goed voor te lichten zich niet vertaalt in betere zelfzorg en preventie van cariës bij het kind. In dit artikel wordt aan de hand van onderzoek toegelicht hoe het komt dat mensen soms lastig tot gezond gedrag te bewegen zijn. Belangrijke factoren hierbij zijn opvattingen van ouders...

lees verder

Sealen: succes verzegeld?

Auteur: M.A. Hevinga

In de hedendaagse tandheelkunde zijn we terughoudender geworden in het preventief verzegelen van pitten en fissuren. Preventief verzegelen is vooral zinvol bij patiënten en elementen met een hoog cariësrisico. Geadviseerd wordt te wachten tot er tekenen van cariësactiviteit optreden alvorens een fissuurverzegeling aan...

lees verder

Zelfgerapppotreerde complicaties bij lip- en tongpiercings

Gezien de enorme populariteit van mondpiercings dienen de leden van het tandheelkundig team voorbereid te zijn op het behandelen van complicaties die het gevolg zijn van mondpiercings, en dienen ze patiënten goed voor te lichten. Het doel van dit cross-sectionele onderzoek (onderzoek waarbij op één meetmoment de...

lees verder

Inloggen

Quality Practice Assistenten

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;

Vul hiernaast je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden