2016/2017 editie 2

Editie 2, 2016 - 2017

‘Als je denkt dat je meer in je mars hebt, ga er dan voor’
In gesprek met Ria van der Meer

Auteur: F. van Wijck

Het verhaal van Ria van der Meer leest bijna alsof je naar een Hollywoodfilm kijkt: een bescheiden begin, een forse dosis ambitie, de nodige tegenslagen en aan het einde van het liedje precies de uitkomst die je de hoofdrolspeelster de hele film lang al stiekem zit te gunnen. ‘Als je denkt dat je meer in je mars hebt, ga er dan...

lees verder

Implants4Life

Auteur: A. Louropoulou

Periodieke controles van implantaten zijn essentieel om peri-implantaire infecties te voorkomen en tijdig te behandelen. Nazorg van implantaten begint met een ‘nulmeting’ en een advies over de dagelijkse verzorging van de mond en het implantaat. De patiënt moet ook van tevoren duidelijk geïnformeerd worden over het feit dat...

lees verder

Esthetiek vanuit het oogpunt van de orthodontist
Mooi is niet altijd fraai...

De meeste patiënten gaan naar de orthodontist omdat ze rechte (voor)tanden willen hebben. De orthodontist bekijkt bij een dergelijke kennismaking, naast de functie van het gebit en de eventuele noodzaak van behandeling, de esthetiek in een wat ruimere zin. Kortom, er wordt gekeken of er niet meer aan de hand is dan ‘slechts’...

lees verder

Goede mondhygiëne: een wereldwijd streven

Uit onderzoek blijkt dat onbehandelde cariës in het blijvende gebit op nummer 1 staat van de meest voorkomende aandoeningen wereldwijd. En dat terwijl cariës goed te behandelen en te ‘managen’ is. Toch zien we nog grote verschillen tussen sociale klassen in ontwikkelde landen, maar ook tussen ontwikkelde landen en...

lees verder

Recreatief drugsgebruik in Nederland
Gevolgen voor de mondgezondheid en de rol van de tandarts

Auteur: C. Dorpmans

Het gebruik van drugs is per generatie verschillend. Bij de huidige generatie is het praten over alcohol, drugs en gebruik geen taboe meer. Er wordt gesproken over normalisering van gebruik. Dit wil niet zeggen dat alle jongeren ook daadwerkelijk gebruiken, maar dat gebruik tegenwoordig geaccepteerd is. Terugdringen van het gebruik...

lees verder

De oudere patiënt in de praktijk

Auteur: H.C. Willems

Multimorbiditeit neemt toe met de leeftijd, maar niet elke oudere heeft meerdere chronische aandoeningen. Geriatrische patiënten vertonen vaak een atypische ziektepresentatie en klachten hebben een breed scala aan oorzaken. Het herkennen van een geriatrische patiënt en daarmee de kwetsbaarheid van je patiënt is belangrijk voor het...

lees verder

Preventie, parodontitis en het vrouwenhart

Auteur: J. Wittekoek

Preventieve maatregelen om een gaatje in het gebit te voorkomen zijn heel gewoon. Een preventieve check van hart en bloedvaten om een hartinfarct te voorkomen wordt veelal niet gedaan, terwijl het hier wel om de motor van je lichaam gaat. Pas na schade gaan de medisch specialisten aan het werk. Waarom eigenlijk? Hart- en vaatziekten...

lees verder

Roken en de gevolgen voor de mondgezondheid

Auteur: W.H. Schreuder

Roken is een zeer belangrijke en vermijdbare risicofactor die de gezondheid wereldwijd bedreigt. Jaarlijks overlijden zes miljoen mensen door het gebruik van tabak. De vele giftige eigenschappen van stoffen in de rook veroorzaken onder meer longafwijkingen, cardiovasculaire aandoeningen en diverse vormen van kanker. Roken heeft ook...

lees verder

Zwemmen en mondgezondheid

Auteur: H.F.J. Lieshout

De relatie tussen (top)sport en mondgezondheid krijgt steeds meer aandacht. De grote psychische en fysieke belasting bij topsport heeft een grote invloed op de speekselsecretie. De samenstelling van het speeksel verandert en de afname van de hoeveelheid speekselspecifieke immunoglobulinen zorgt voor een verminderde weerstand tegen...

lees verder

Gebitsletsel tijdens het sporten
'En ik had nog wel mijn bitje in...'

Auteur: J.P. Bressers

Niet te snel handelen na een tandheelkundig sporttrauma kan een verrassende uitkomst hebben. De pulpa blijkt vaak weerbarstiger dan we denken en heeft een enorme genezingspotentie. Uiteraard moet de pulpa daar wel de tijd voor krijgen. De grootste bedreiging zijn bacteriën. Daarom moeten we door regelmatige controle het...

lees verder

De elegantie van zeepaardbot: prothetiek vóór 1850

Auteur: R. de Raat

‘Bescherm je mond achter een fraaie waaier,’ luidde het advies aan jonge vrouwen die niet meer vrijuit konden lachen omdat ze zich schaamden voor hun tandeloze mond. In het achttiende- en negentiende-eeuwse Europa was de tandheelkundige zorg beperkt. Eenmaal bij een tandmeester zat er niets anders op dan de carieuze elementen te...

lees verder

Infectiepreventie
Aan welke eisen moet werkkleding in de mondzorgpraktijk voldoen?

Werkkleding is de kleding die je draagt in de praktijk als je patiëntgebonden werkzaamheden uitvoert, bijvoorbeeld het assisteren aan de stoel. Maar daartoe behoren ook alle andere bezigheden waarbij je patiëntmateriaal verwerkt, zoals alle verrichtingen in de ruimte voor reiniging, desinfectie en sterilisatie en het verwerken van...

lees verder

Geholpen

Auteur: F.J.A. Ranzijn

De kleine kater begon langzaam maar zeker een grote kater te worden. Dat zagen we niet alleen aan zijn uiterlijk maar ook aan zijn gedrag. Hij was er stellig van overtuigd dat dat heerlijk zachte dekbed van hem was. Hij toonde dat niet alleen door er veelvuldig en langdurig op te liggen slapen, maar ook door er het voor katers...

lees verder

Inloggen

Quality Practice Assistenten

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;

Vul hiernaast je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden