2017/2018 editie 2

Editie 2, 2017 - 2018

'De eerste lijn moet digitaal contact over kwetsbare ouderen regelen'
In gesprek met Arie Hoeksema

Auteur: F. van Wijck

De mondgezondheid van kwetsbare ouderen krijgt te weinig aandacht, stelt Arie Hoeksema, als tandarts geriatrie en onderzoeker verbonden aan de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) en Bijzondere Tandheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Tandartsen, mondhygiënisten en vanzelfsprekend ook...

lees verder

De genetisch bepaalde envelop

Auteur: G. Rhemrev

De genetische achtergrond van een individu bepaalt voor een groot gedeelte de ontwikkeling van de mond en daarmee van het aangezicht. Het lijkt er sterk op dat gebitselementen de vorm van het parodontium nadrukkelijk bepalen. Het parodontium, dat als een bekisting rondom de gebitselementen is gevormd, wordt vaak aangeduid als de...

lees verder

Zin en onzin van antibioticaprofylaxe bij het plaatsen van tandimplantaten

Auteur: F. Rozema

Implantaten worden als onderdeel van tandheelkundige behandelingen dagelijks geplaatst. In de regel doet de behandelaar er alles aan om een zo goed en voorspelbaar mogelijk behandelresultaat te behalen. Om infectie − met als gevolg vroegtijdig implantaatverlies − te voorkomen, wordt vaak perioperatief antimicrobiële profylaxe...

lees verder

Privacy van patiënten en patiëntgegevens: datalekken

Auteur: I. Henkens

Vrijwel alle administratieve handelingen in de tandartsenpraktijk vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet verplicht verwerkers van persoonsgegevens om te melden wat zij verwerken en verbiedt hen bijzondere gegevens te verwerken, zoals die over de gezondheid. Hiermee wordt de privacy van personen beschermd....

lees verder

De heerschappij van social media in de zorg

Auteur: G. Schenkenberg

Social media kunnen zowel een positieve als negatieve invloed hebben op de relatie met en het welzijn van de patiënt. Op de inhoud ervan heb je weinig invloed, maar de manier waarop je ermee omgaat is doorslaggevend voor het effect op patiënt en behandelaar.1 Zelf actief aanwezig zijn op socialmediakanalen en vergelijkingsplatforms...

lees verder

Lean werken in de mondzorgpraktijk

Auteur: R. van Mierlo

Lean is een succesvolle methode om mondzorgpraktijken beter te laten presteren. Er wordt minder verspild en de kwaliteit gaat omhoog. Lean is een procesverbetermethodiek die is gebaseerd op de wensen van de klant. De patiënt is de klant en die zal bij alle verbeteringen vanuit het lean denken de waarde ervaren. Er zijn zeven vormen...

lees verder

Interdentale hygiëne: handmatig, mechanisch of chemisch?

Ondanks de algemene verbetering van de mondhygiëne moet de motivatie van patiënten voor de dagelijkse verzorging van de interdentale ruimten eerder als slecht worden beoordeeld. De ruimten tussen de gebitselementen zijn bijzonder vatbaar voor parodontale aandoeningen en cariës. Tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)...

lees verder

Cultuursensitieve communicatie in de mondzorg

Auteur: C. Hoffer

Zoals overal in de gezondheidszorg krijgen ook professionals in de mondzorg te maken met de invloed van diverse culturen en levensbeschouwingen. De diversiteit aan achtergronden van patiënten is soms groot en ogenschijnlijk complex. Assistenten, mondhygiënisten, tandartsen, orthodontisten en MKA-chirurgen krijgen bijvoorbeeld te...

lees verder

Voeding, lifestyle en tandheelkunde: je bent wat je eet

Auteur: P. van Elsas

Je bent wat je eet. Wanneer je dit gezegde intikt in Google, verschijnen er talloze resultaten van sites die zich bezighouden met gezondheidsbevordering. Voeding in relatie tot gezondheid staat, terecht, enorm in de belangstelling. Onze evolutionaire ontwikkeling heeft via een eindeloze route van kleine aanpassingen geleid tot het...

lees verder

Puzzelplaatje
Puzzel je mee?

Auteur: A. Kuiper

Een 81-jarige man bezoekt de mondzorgpraktijk voor zijn jaarlijks mondonderzoek. Meneer is al decennialang edentaat. Hij draagt een volledige gebitsprothese. In het verleden zijn in de onderkaak twee implantaten geplaatst. Hierop rust een overkappingsprothese. Meneer geeft op de vraag van de tandarts of er klachten zijn, aan dat er...

lees verder

Infectiepreventie
Hoe ruim je de thermodesinfector op de juiste manier in?

Een van de belangrijkste maatregelen om ervoor te zorgen dat een patiënt niet besmet wordt met microorganismen van een andere patiënt is het reinigen en desinfecteren van het gebruikte instrumentarium.

lees verder

Column
Lekke band

Auteur: E. Ranzijn

Het was typisch Nederlands herfstweer. De regen kwam zonder onderbreking als een nat gordijn naar beneden. Het was halverwege de middag maar het leek wel of de schemering al ingevallen was. Ik verliet de snelweg om te tanken. In het tankstation, bij het afrekenen, kreeg ik een haast onbedwingbare drang om een zak drop te kopen. Ik ken...

lees verder

Inloggen

Quality Practice Assistenten

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;

Vul hiernaast je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden