De genetisch bepaalde envelop

Auteur: G. Rhemrev

De genetische achtergrond van een individu bepaalt voor een groot gedeelte de ontwikkeling van de mond en daarmee van het aangezicht. Het lijkt er sterk op dat gebitselementen de vorm van het parodontium nadrukkelijk bepalen. Het parodontium, dat als een bekisting rondom de gebitselementen is gevormd, wordt vaak aangeduid als de genetisch bepaalde envelop. Binnen in deze envelop staan de gebitselementen. De genetisch bepaalde envelop geniet speciale interesse in de parodontologie en de orthodontie omdat in toenemende mate blijkt dat gebitselementen alleen binnen de grenzen van deze envelop orthodontisch kunnen worden verplaatst zonder dat dit nadelige consequenties heeft. Het parodontaal ligament blijkt essentieel te zijn voor orthodontische regulatie van gebitselementen. De weerbaarheid van de gingiva neemt af bij aanwezigheid van een botdehiscentie, waardoor de kans op gingivarecessie op termijn is verhoogd. De voorbereiding van een orthodontische behandeling, waarbij de patiënt goed op de hoogte wordt gebracht van de eventuele consequenties, is daarom van groot belang.

Dit artikel is onderdeel van de kennistoets 2017/2018 editie 2

Bronnen bij dit artikel

Terug naar 2017/2018 editie 2

Inloggen

Quality Practice Assistenten

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;

Vul hiernaast je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden