Voorkomen van infecties: HIP in de mondzorgpraktijk

Editie 3, 2017 - 2018

‘De richtlijn voor hygiëne en infectiepreventie volgen is een essentieel onderdeel van je professionaliteit’
In gesprek met Alexa Laheij

Auteur: F. van Wijck

De regels voor hygiëne en infectiepreventie nalezen is in principe goed te doen voor iedere mondhygiënistenpraktijk, stelt Alexa Laheij, moderator van de QPM-dag over dit onderwerp. De richtlijn biedt de mondhygiënist hiervoor een goede leidraad, al is het wel zaak ook zelf na te denken. In de herziene richtlijn zijn de eisen aan...

lees verder

Infectieziekten in de mondzorgpraktijk

Infectieziekten worden veroorzaakt door bacteriën, virussen of fungi. De wijze waarop deze micro-organismen een individu besmetten, wordt beschreven in de infectieketen. Deze keten bestaat uit micro-organisme – > besmettingsbron – > uitgang –> transmissieroute –> ingang –> gevoelige gastheer. Elk van de delen...

lees verder

Infectiepreventie en vaccinatie bij mondhygiënisten

Auteur: A. Vollaard

In dit artikel zal de preventie van beroepsgerelateerde besmettingen − onder andere door vaccinatie − besproken worden. Vaccineren werkt in twee richtingen: het geeft bescherming tegen het doormaken van de betreffende infectieziekte, maar ook bescherming tegen het doorgeven van die ziekte aan anderen. Naast vaccinatie zijn verder...

lees verder

Reiniging, desinfectie en sterilisatie van instrumentarium

Auteur: T. Daha

Het onderwerp reiniging, desinfectie en sterilisatie van het medisch instrumentarium is onderdeel van de algemene voorzorgsmaatregelen van het infectiepreventiebeleid. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de overdracht van micro-organismen tot een minimum beperkt blijft. Ze vormen het fundament van het infectiepreventiebeleid en zijn...

lees verder

Handhygiëne in de mondzorg

Uit onderzoek blijkt dat handhygiëne (handen wassen en handdesinfectie) onvoldoende wordt toegepast, zowel in kwaliteit als kwantiteit. Bewustwording hiervan en het hanteren van een vaste volgorde kan helpen om de effectiviteit van handhygiëne te verbeteren. Om effectieve handhygiëne in de gezondheidszorg te bewerkstelligen, gelden...

lees verder

Bio-aerosolen in de mondzorg

Auteur: C. Zemouri

Bio-aerosolen zijn vernevelingen bestaande uit vocht en organisch materiaal. In de mondzorgpraktijk ontstaan bio-aerosolen bij interventies waarbij water en speeksel verneveld wordt door mondzorgmedewerkers. De microbiologische samenstelling is afhankelijk van de bacteriële en virale lading in de mond van de patiënt, de bacteriële...

lees verder

Hoe implementeer ik de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken?

In de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken staan aanbevelingen geformuleerd. Voor een correcte toepassing hiervan in de dagelijkse praktijk moeten deze aanbevelingen vertaald worden naar praktijkspecifieke protocollen. Een protocol bestaat uit vaste onderdelen, waaronder de verantwoordelijke medewerker voor het protocol...

lees verder

Een speekselkliercyste in een kleine speekselklier van de mondbodem
Een klinische casus

Speekselkliercysten van de mondbodem komen niet vaak voor en er is maar weinig goed gedocumenteerde casuïstiek voorhanden. Om meer inzicht in en kennis over dit type laesies te krijgen, wordt in dit verslag een extreem kleine speekselkliercyste bij een man van 54 jaar beschreven. Er wordt een korte toelichting gegeven met betrekking...

lees verder

Een nieuwe dimensie: cariës behandelen met ozon?

Auteurs: K. Parisius , S. Aa en B.J. Jansen

Na grondig internetonderzoek is het wel duidelijk: amalgaam stelt ons bloot aan kwik, dus dat is geen optie. Composiet lekt bisfenol A, dus dat is ook geen goed alternatief. Daarnaast moet je voor beide restauratiematerialen boren in een tand. Daarmee beschadig je ook gezond tandweefsel en dat herstelt nooit meer. Eigenlijk wel gek...

lees verder

Inloggen

Quality Practice Mondhygiënisten

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;

Vul hiernaast je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden