Orale pathologie in de mondzorg

Editie 2, 2010 - 2011

De mond als spiegel van de algemene gezondheid

Auteur: I. van der Waal

In de mond kunnen zich talrijke afwijkingen voordoen, die een uiting zijn van een onderliggende systemische aandoening of een bijwerking van medicijngebruik. Dergelijke mondafwijkingen zijn meestal niet direct als kenmerkend te onderscheiden. Naast inzicht in en kennis van de meest gangbare mondziekten is vooral enige medische...

lees verder

Premaligne afwijkingen van het mondslijmvlies

Auteur: I. van der Waal

Leukoplakie en erytroplakie zijn de meest voorkomende premaligne afwijkingen van het mondslijmvlies. Deze afwijkingen komen veel vaker voor bij rokers dan bij niet-rokers en kunnen zich op alle plaatsen in de mond ontwikkelen. Het betreft vooral mensen op middelbare leeftijd en ouder. De kans op overgang naar een plaveiselcelcarcinoom...

lees verder

Vroegtijdige herkenning van mondkanker

Zowel premaligne afwijkingen als mondkanker zijn bij routinematige inspectie van de mondslijmvliezen herkenbaar. Doordat patiënten in het huidige zorgmodel voor controles steeds vaker eerst of uitsluitend door de mondhygiënist worden gezien, is er voor mondhygiënisten inmiddels een belangrijkere rol weggelegd bij de vroegtijdige...

lees verder

Enkele goedaardige aandoeningen van mond en tong

Auteur: I. van der Waal

Aandoeningen van mond en tong kunnen variëren van goedaardige tot potentieel kwaadaardige en zelfs kwaadaardige afwijkingen. In deze bijdrage ligt de nadruk op de goedaardige aandoeningen. In veel gevallen kan de diagnose op alleen het klinische beeld en het klachtenpatroon worden gesteld; een enkele maal is verwijzing noodzakelijk...

lees verder

Mondzorg bij bijzondere zorggroepen

Auteur: M.A. Stokman

Mondgezondheid is een belangrijk onderdeel van de algemene gezondheid en draagt bij aan het lichamelijke, psychische en sociale welbevinden. Een goede mondgezondheid is voor eenieder van groot belang. Voor het handhaven van een goede mondgezondheid vervullen preventie en een goede mondhygiëne een sleutelrol. Voor sommige...

lees verder

Protocollen: Paro-Protocol Parodontitis Patiënten

Auteur: K. Parisius

Parodontitis is een multifactoriële aandoening.1 Deze factoren kunnen aanwezig zijn voordat de aandoening zich manifesteert. Denk hierbij aan onder andere omgevings- en gedragsfactoren, maar de meest voorkomende causale factor is plaque. De complexiteit van het onder controle krijgen van parodontitis is afhankelijk van het feit dat...

lees verder

Inloggen

Quality Practice Mondhygiënisten

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;

Vul hiernaast je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden