Mondzorg bij kinderen

Editie 3, 2010 - 2011

Intake van het jonge kind bij de mondzorgkundige

Het is altijd spannend als een kind voor het eerst naar een (nieuwe) tandarts gaat. Om een intake goed en rustig te laten verlopen en tot een optimale informatie-uitwisseling met de ouders te komen, wordt geadviseerd gebruik te maken van een gestandaardiseerd intakeformulier. Na de kennismaking, waarbij u het kind de tijd geeft om...

lees verder

Molar Incisor Hypomineralisation

Auteurs: M. Elfrink en K. Weerheijm

Molar Incisor Hypomineralisation (mih ) wordt gedefinieerd als een hypomineralisatie van systemische oorsprong van één tot vier blijvende eerste molaren, vaak in combinatie met aangedane incisieven. mih -molaren zijn fragieler en cariësgevoeliger dan gewone molaren. Een kenmerk van mih -molaren is een extreme overgevoeligheid voor...

lees verder

Zuigflescariës

Auteur: D.L. Gambon

Early childhood caries (ecc), vroeger wel zuigflescariës of nursing bottle syndrome genoemd, wordt gedefinieerd als aantastingen in het bovenfront, waarbij ten minste twee incisieven aangetast zijn door fermenteerbaar vloeibaar substraat. In dit artikel wordt een casus besproken van een 5-jarig kind van autochtone afkomst, verwezen...

lees verder

Kiespijn en gedrag

Kinderen kunnen zeer uiteenlopend reageren op pijn. Factoren als leeftijd, angstniveau, de sociale context en eerdere tandheelkundige ervaring spelen hierbij een belangrijke rol. Cariës kan al op jonge leeftijd leiden tot kiespijn en gedragsveranderingen, zoals problemen met eten en slapen en een slecht humeur. Op basis van dit...

lees verder

Protocollen: QLF_D_Protocol Pedodontologie

In de loop der jaren is de tandheelkundige discipline steeds weer op zoek geweest naar betrouwbare diagnostische instrumenten. De beslissing om cariës invasief te behandelen kan op basis van een foutieve diagnose worden genomen. Hoewel de behandeling technisch adequaat wordt uitgevoerd, is de aangerichte schade aan gezond en/of...

lees verder

Inloggen

Quality Practice Mondhygiënisten

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;

Vul hiernaast je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden