Gebitsslijtage

Editie 3, 2011 - 2012

Het fenomeen gebitsslijtage

Auteur: C. de Baat

Gebitsslijtage wordt gedefinieerd als het voortschrijdend verlies van harde gebitsweefsels door herhaalde fysische contacten of chemische oplossing. Een belangrijke factor voor de mate waarin slijtage van gebitselementen optreedt, is de tijd. Omdat tegenwoordig steeds meer gebitselementen tot op hoge leeftijd behouden blijven, wordt...

lees verder

Diagnostiek van gebitsslijtage

Om gebitsslijtage goed te kunnen diagnosticeren, is kennis van de diverse subvormen onontbeerlijk. Hoewel er een grote behoefte aan aanwezig is, bestaat er nog geen universeel diagnostisch systeem. Met het gebitsslijtagebeoordelingssysteem is een eerste aanzet gegeven. Verdere ontwikkeling is echter gewenst. In het diagnostisch...

lees verder

Attritiepreventie: (te) doen?

Bruxisme, een orale bewegingsstoornis die gekenmerkt wordt door tandenknarsen en/of klemmen tijdens waken en/of slapen, is de belangrijkste oorzaak van attritie. Als deze vorm van mechanische gebitsslijtage ernstige vormen aanneemt, dan dient het oorzakelijke bruxisme behandeld te worden. Daartoe staat de behandelaar de...

lees verder

Tanderosie bij kinderen

Auteur: D.L. Gambon

Naast cariës vormt tanderosie een van de bedreigingen voor het kindergebit. De afgelopen jaren is er uitgebreid gekeken naar de verschillende oorzaken van deze vorm van gebitsslijtage. De prevalentie lijkt nog steeds toe te nemen. Intrinsieke en extrinsieke factoren die een rol spelen bij de demineralisatie van glazuur zijn in kaart...

lees verder

Herstel van gebitsslijtage - een casus

In deze casus van een 52-jarige patiënt met vergevorderde multifactoriële gebitsslijtage komen de algemene aandachtspunten met betrekking tot het restauratieve herstel van gebitsslijtage aan bod. Gebitsslijtage is een complex fenomeen dat bij iedere patiënt individueel dient te worden bekeken. Dit heeft te maken met het veelal...

lees verder

Protocollen: Preventie van erosieve gebitsslijtage

Auteur: K. Parisius

Vaak is de erosiviteit van onze levensmiddelen op basis van smaak moeilijk in te schatten. Deze smaken vaak niet zuur onder andere vanwege de toegevoegde (zoet) stoffen. Patiënten hebben daarom meestal niet door dat hun voedingsgewoonte schadelijk kan zijn voor het gebit. Het gaat niet alleen om de hoeveelheid zuur in voedsel en...

lees verder

De tand des tijds... De tandheelkunde bij ouderen in negentiende-eeuwse prenten

Auteur: Drs. R. de Raat

In de tandheelkundige literatuur van voor circa 1870 krijgen tandheelkundige klachten bij ouderen geen aandacht. Op enkele adviezen na voor het behoud van witte tanden op oudere leeftijd, is er geen verwijzing naar deze specifieke zorg. Wanneer we bedenken dat de levensverwachting tussen 1800 en 1870 zo rond de 40 jaar lag, is dat...

lees verder

Inloggen

Quality Practice Mondhygiënisten

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;

Vul hiernaast je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden