Kleine ongemakken in de praktijk

Editie 4, 2014 - 2015

'Spreken over kleine ongemakken'
In gesprek met Denise van Diermen

Auteur: F. van Wijck

De mondhygiënist kan voor de patiënt een belangrijke voorlichtende rol vervullen over de mondgezondheid, maar tot op zekere hoogte ook over diens algehele gezondheidstoestand. De mond kan hierover immers concrete aanwijzingen geven. Hierover het gesprek met de patiënt aangaan is niet altijd eenvoudig, maar vaak wel...

lees verder

Kleine kwalen in de mondzorgpraktijk:
koortslip, aften, zweertjes en schimmels in de mond

Kleine kwalen in de mond kunnen lokale afwijkingen zijn, onschuldig maar vervelend voor je patiënten. In dit artikel worden aften, koortslip, zweertjes en schimmelinfecties in de mond beschreven, inclusief de verschijnselen, differentiaaldiagnose en behandeling ervan.

lees verder

Halitose - adem met een luchtje

Halitose is een probleem waarvan ongeveer een derde van de mensen in meer of mindere mate last heeft. De oorzaak van het probleem ligt meestal in de mond en het is de taak van de mondhygiënist en tandarts dit te diagnosticeren en deze patiënten te behandelen. Dit artikel beschrijft de verschillende oorzaken die ten grondslag...

lees verder

Behandelmogelijkheden van esthetische problemen veroorzaakt door gingivarecessies

Tegenwoordig storen steeds meer patiënten zich aan defecten die door teruggetrokken gingiva zijn veroorzaakt. De klachten zijn voornamelijk esthetisch van aard, maar ook klachten als overgevoeligheid van de blootliggende wortel, gevoeligheid bij kou en tijdens het poetsen, of steeds verder verlies van gingiva om de tanden heen,...

lees verder

Mondgewoonten - is dat erg?

Mondgewoonten zoals knarsen, klemmen en nagelbijten, komen veelvuldig voor. Een vraag waar mondhygiënisten regelmatig mee geconfronteerd worden is, of deze gewoonten schadelijk zijn voor de gezondheid. Hierbij kan gedacht worden aan mogelijke slijtage van het gebit en pijnklachten vanuit het kauwstelsel. Wetenschappelijke studies...

lees verder

Kokhalzen bij de tandheelkundige behandeling
Onbegrepen maakt onbehandelbaar?

Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar kokhalzen. Er zijn geen epidemiologische gegevens bekend over de prevalentie van een disfunctionele kokhalsneiging buiten en tijdens de tandheelkundige behandeling en de mogelijke relatie met sociaaldemografische en psychologische variabelen. Daarnaast is de relatie met angst voor de...

lees verder

Meldcode kindermishandeling

Huiselijk geweld is een indrukwekkend probleem, het komt in alle leeftijdsgroepen voor en wordt veroorzaakt door (ex-)partners, gezins- en familieleden en huisvrienden. Het komt vaak en in veel gedaanten voor, maar wordt onvoldoende herkend ondanks het feit dat het met forse lichamelijke en psychische klachten gepaard kan gaan....

lees verder

Centrum Bijzondere Tandheelkunde Jellinek

In dit artikel wordt kort ingegaan op de specifieke patiëntengroep en de verslavende middelen die zij gebruiken, de structuur binnen het CBT Jellinek en de voor de patiënten kenmerkende tandheelkundige problemen. Voor medewerkers van het CBT Jellinek maakt een combinatie van de (deels) beschreven medische, tandheelkundige en...

lees verder

Het effect van niet-chirurgische parodontale behandeling op de ernst van door medicatie geïnduceerde gingivaovergroei bij transplantatiepatiënten

Doelstelling: Immunosuppressiva kunnen een toename van het gingivale bindweefsel in de extracellulaire matrix induceren. Het doel van dit onderzoek was beoordeling van de effectiviteit van niet-chirurgische parodontale behandeling om gingivaovergroei (go) te verminderen bij transplantatiepatiënten die ciclosporine A (csa) of...

lees verder

Een eigenaardig instrument: de goudhamer

Auteur: R. de Raat

Het heeft iets meer dan honderd jaar geduurd voordat de gehamerde goudvulling uit de tandheelkundige praktijk verdween. Het verhaal achter de veelgeprezen maar evenzo gevreesde vulling met cohesief goud vertegenwoordigt het dilemma binnen de tandheelkunde dat zich vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw voordeed. Stond de...

lees verder

Inloggen

Quality Practice Mondhygiënisten

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;

Vul hiernaast je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden