Specifieke patiëntengroepen: een uitdaging voor de mondhygiënist

Editie 3, 2016 - 2017

‘Interessant voor mondhygiënisten om zorg te bieden aan bijzondere doelgroepen’

Auteur: F. van Wijck

Tot de mensen die baat hebben bij behandeling door de mondhygiënist behoren ook bijzondere doelgroepen: kwetsbare ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, patiënten met een tandartsfobie en medisch gecompromitteerden. Geen eenvoudige doelgroepen om te bedienen, maar wel interessant omdat ze het werk van...

lees verder

Een patiënt met een posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Auteur: C. Borsjé

Deze casusbeschrijving gaat over een patiënt met een posttraumatische stressstoornis (ptss). Door de ptss heeft mevrouw last van herbelevingen, ook tijdens behandelingen in de tandartsstoel. Verschillende opties voor de behandeling worden besproken en er wordt beschreven hoe de behandeling van deze patiënt uiteindelijk is...

lees verder

Mondzorg bij kankerpatiënten

De behandeling van kanker gaat vaak gepaard met orale complicaties. De mondhygiënist kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen en behandelen van deze problemen. Idealiter is een gespecialiseerd tandheelkundig team beschikbaar in het kankercentrum en zijn er mondzorgprotocollen − multidisciplinair opgesteld en...

lees verder

Mondzorg bij zorgafhankelijke ouderen

Voor kwetsbare ouderen en voor zorgafhankelijke ouderen is het belangrijk een individueel mondzorgplan op te stellen. In dit artikel wordt een casus van een verpleeghuispatiënt met een medisch complexe anamnese, daardoor een uitgebreide medisch tandheelkundige interactie, en een voorbeeld van een individueel mondzorgplan...

lees verder

Effecten van medicatie op de mondgezondheid

Auteur: W.H. Schreuder

Met steeds meer polyfarmacie en toegenomen gebruik van geneesmiddelen nemen ook de veelal ongewenste effecten van deze middelen op de mondgezondheid toe. Medicatiegebruik kan invloed hebben op diverse orofaciale weefsels. Afhankelijk van het gebruikte geneesmiddel kan dit leiden tot (ongewenste) invloed op onder andere de...

lees verder

Casus Treacher-Collins

Auteurs: B. van de Wiel en D. Meurs

In deze casus wordt de behandeling van een 19-jarige, matig verstandelijk beperkte patiënte, bekend met Treacher-Collins, beschreven op een Centrum voor bijzondere tandheelkunde (cbt). Ondanks de jarenlange preventieve inzet van alle betrokken partijen lukt het niet de hoge cariësactiviteit en slijtage als gevolg van erosie en...

lees verder

Geen speeksel, geen leven
Droge mond bij het syndroom van Sjögren

Auteur: C.P. Bots

Speeksel is van groot belang voor het handhaven van een langdurige en optimale mondgezondheid en kwaliteit van leven. De hoofdoorzaken van een speekseltekort zijn naast multipel medicatiegebruik en bestraling in het hoofd-halsgebied auto-immuunaandoeningen zoals Sjögren. Als mondhygiënist wordt je klinisch geconfronteerd met een...

lees verder

Het verband tussen proximale tandrestauraties en parodontitis
Een retrospectief longitudinaal onderzoek van 10 tot 18 jaar

Bij gebitsrestauraties kan plaqueretentie optreden. Het doel van deze studie was het verband op de lange termijn te onderzoeken tussen proximale restauraties en de incidentie en progressie van parodontitis bij patiënten bij wie regelmatig een nazorgbehandeling wordt uitgevoerd. Pocketdiepte, bloeding na sonderen en...

lees verder

Tandpasta? Dat maak je toch zelf?

Auteur: N.A.M. Rosema

Volledig op de hoogte van de gevaren van fluoride en uitgerust met de perfecte tandenborstel (zie eerdere artikelen in deze reeks) kan de beste tandpasta natuurlijk niet uitblijven. Volgens de fabrikant is het niet nodig tandpasta te gebruiken bij de ionische tandenborstel, maar je gelooft natuurlijk niet alles wat je leest....

lees verder

Inloggen

Quality Practice Mondhygiënisten

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;

Vul hiernaast je gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden