Parodontologie: the team-approach?

Editie 5, 2017 - 2018

'De aanpak van parodontitis is bij uitstek teamwork'

Auteur: F. van Wijck

Parodontologen Monique Danser en Wijnand Teeuw benadrukken hoe essentieel teamwork is bij parodontitis. Dit is geen probleem dat de tandarts, de mondhygiënist of de parodontoloog alleen kan oplossen. Sterker nog, het is geen probleem van uitsluitend mondzorgprofessionals, want parodontitis is een lifestyleziekte én een ziekte die...

lees verder

Samenwerking tussen mondhygiënist en tandarts
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Auteur: M.C. Belder

Succesvol samenwerken valt of staat met goede communicatie. Samenwerken kan in verschillende vormen. Dit artikel beschrijft de verschillen hiertussen en bespreekt welke samenwerkingsvorm de voorkeur heeft in de huidige werkrelatie tussen mondhygiënist en tandarts. Aan de hand van een casus wordt geïllustreerd hoe een behandeling een...

lees verder

De gummy smile is teamwork

Auteur: P. de Kok

De gummy smile is een veelvoorkomende esthetische ergernis. Dit verhelpen is niet eenvoudig, omdat de oorzaak vaak multifactorieel is. Om de juiste oorzaak te diagnosticeren is het van belang om de lengte van de centrale bovenincisief en de aanwezigheid van de glazuurcement grens en incisale slijtage te beoordelen, waarna de...

lees verder

Parodontologie en orthodontie verbonden
De magie van een gezond parodontium

Door gebruik te maken van orthodontische krachten om het parodontale ligament te stimuleren, is herstel van alveolair bot en gingiva mogelijk. Dit geldt zowel voor een gereduceerd maar gezond parodontaal ligament als voor een ‘nieuw’ parodontaal ligament van een autotransplantaat. Het lichaamseigen karakter van deze manier van...

lees verder

Samenwerken met de arts bij cardiovasculaire patiënten

Hoge bloeddruk komt vaak voor, zeker ook bij de patiënten die bij de tandarts komen. Wat is het beleid van de tandarts bij verhoogde bloeddrukwaarden en mogelijke bijwerkingen van de antihypertensieve medicijnen? Daarnaast worden antitrombotica in Nederland in toenemende mate gebruikt, vooral de nieuwe medicijnengroep van de...

lees verder

Cariësrisico bij patiënten met een schisis

Auteur: L.S. Kind

Bij de patiënten met een schisis is de cariësprevalentie zowel in het tijdelijke als het blijvende gebit hoger dan bij personen zonder schisis. Inadequate mondhygiëne is hiervan een van de belangrijkste oorzaken. Aanvullende, geïndividualiseerde adviezen op het gebied van mondhygiëne zijn van groot belang, en daarnaast het...

lees verder

Klinische aanhechtingswinst en drie jaar behoud van een maxillaire incisief met 100% botverlies
Een klinische casus

Auteurs: F. Tirone en S. Salzano

In deze klinische casus wordt een patiënt besproken met chronische parodontitis en een als hopeloos gediagnosticeerde centrale incisief. De bedoeling was aan te tonen dat met regeneratieve chirurgie nieuwe klinische aanhechting kan worden bereikt bij een gebitselement met 100% botverlies rond de wortel. Behandeling van hopeloze en...

lees verder

Spontane abcesvorming in de mondholte

Auteur: T.C.T. van Riet

Een 22-jarige man presenteert zich op de polikliniek Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie vanwege pijnklachten in de mandibula. De voorgeschiedenis vermeldt het herhaaldelijk ontstaan van spontane abcessen in de mondholte op de kinderleeftijd, zo’n drie tot vier per jaar vanaf 3-jarige leeftijd. Deze abcessen werden door de...

lees verder

Inloggen

Quality Practice Tandartsen

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;
  • toegang tot web-tv/e-learnings.

Vul hiernaast uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden