Pijn en traumata

Editie 6, 2006 - 2007

De psychologie van pijn

Auteur: A.J. van Wijk

Elke tandarts wordt regelmatig met pijn geconfronteerd. Patiënten met acute pijnklachten die direct geholpen willen worden maar ook patiënten die pijn ervaren als gevolg van een tandheelkundige ingreep. In dit artikel wordt ingegaan op de psychologie van pijnbeleving. Er wordt besproken hoe de hersenen een beeld van de wereld om ons...

lees verder

Pijn in de kaken tijdens kauwen
Diagnostiek van craniomandibulaire pijn

De diagnose ‘cmd-pijn’ wordt gesteld op grond van een positieve pijnanamnese en positieve bevindingen in het cmd-functieonderzoek. De reproduceerbaarheid (‘precisie’) van de klinische tests die deel uitmaken van het functieonderzoek, varieert van slecht tot uitstekend. Slecht scoren vooral de palpatietests van de intraorale...

lees verder

Tandletsel: endodontische overwegingen

Bij tandletsel heeft zowel de pulpa als dikwijls ook het parodontium te lijden. Pulpanecrose en wortelresorptie kunnen hiervan het gevolg zijn, al dan niet onderhouden door een necrotische pulpa en dikwijls eindigend met verlies van het element. Dit artikel bespreekt vooral de gevolgen van tandletsel voor de pulpa en hoe deze te...

lees verder

Eerste hulp en opvang van tandletsel en aangezichtstrauma

Wanneer iemand zich bij de tandarts aandient met letsel aan een of meer gebitselementen, is het van groot belang om na te gaan of er naast het tandletsel ook sprake kan zijn van beschadiging van de weke delen en/of van kaakfracturen. In alle onderzoeken die stelselmatig worden uitgevoerd dient hiermee rekening te worden gehouden. In...

lees verder

Hoofdpijn, hoofdpijnvarianten en aangezichtspijn

Auteur: H.L. Hamburger

In deze bijdrage is een overzicht gegeven van frequente hoofdpijn. Hoofdpijn kan continu of in aanvallen optreden. De meeste chronisch aanwezige hoofdpijnaandoeningen zijn op basis van een goede anamnese en onderzoek goed te herkennen. Voor de meeste kortdurende hoofdpijnen, dat wil zeggen nieuw opgetreden hoofdpijn of hoofdpijn...

lees verder

Inloggen

Quality Practice Tandartsen

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;
  • toegang tot web-tv/e-learnings.

Vul hiernaast uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden