Orale kinesiologie en craniomandibulaire dysfunctie

Editie 5, 2008 - 2009

Orale Kinesiologie

Auteurs: M. Naeije en F. Lobbezoo

De orale kinesiologie kan worden beschouwd als de tandheelkundige discipline die de basale en klinische aspecten behartigt van de normale en verstoorde bewegingsfuncties van het kauwstelsel. Kaakgewrichtsklachten, (slaapgerelateerde) orale bewegingsstoornissen en gebitsslijtage zijn de belangrijkste klinisch-tandheelkundige problemen...

lees verder

De behandeling van myogene CMD-pijn

Van diverse therapieën wordt beweerd dat zij effectief zijn in het verminderen van myogene pijn bij craniomandibulaire dysfunctie (CMD). Helaas bestaat er nog geen overzichtsartikel waarin de effectiviteit van al deze behandelvormen wordt gepresenteerd. Doel van dit artikel is om, door een systematisch literatuuronderzoek, gerichte...

lees verder

Anterieure discusverplaatsing van het kaakgewricht

Functiestoornissen van het kaakgewricht, zoals knappende gewrichtsgeluiden en/of gelimiteerde onderkaakbewegingen, worden vaak veroorzaakt door een anterieure discusverplaatsing (anterior disc displacement, ADD). Afhankelijk van de vraag of er herstel optreedt van de condylus-discusrelatie tijdens de mondopening (discusreductie),...

lees verder

Orofaciale fysiotherapie bij een craniomandibulaire dysfunctie

Dit artikel belicht verschillende behandelmogelijkheden voor CMD, die gegeven kunnen worden door een orofaciaal fysiotherapeut. Een belangrijk onderdeel van deze behandeling is het geven van uitleg over de aandoening en de achterliggende oorzaak, gecombineerd met adviezen over eventuele verkeerde mondgewoonten. Daarnaast kan de...

lees verder

Screening van psychische factoren bij CMD-patiënten

In dit artikel worden de psychische factoren besproken die samenhangen met het ontstaan en/of verergeren van CMD-klachten. Daarnaast wordt ingegaan op een aantal gangbare vragenlijsten waarin systematisch naar deze factoren wordt geïnformeerd. Een veelgebruikte vragenlijst is die van de Research Diagnostic Criteria for...

lees verder

De behandeling van bruxisme

Bruxisme is een veelvoorkomende orale bewegingstoornis die gekenmerkt wordt door klemmen en/of tandenknarsen, tijdens zowel waken als slapen. De stoornis wordt in verband gebracht met een scala aan tandheelkundige problemen, zoals gebitsslijtage (vooral attritie), kauwspierhypertrofie en -pijn en breuk en/of falen van restauraties of...

lees verder

Waakzaamheid geboden bij een snurker...

Snurken kan tot grote ergernissen leiden bij de partner, huisgenoot of zelfs buren van een snurker. De vernauwing van de hogere luchtweg bij snurkers kan in sommige gevallen leiden tot obstructies. Het obstructieve slaapapneusyndroom (OSAS) wordt gekenmerkt door het herhaald optreden van hogere luchtwegobstructie tijdens de slaap. De...

lees verder

Diagnostiek van gebitsslijtage

Om gebitsslijtage goed te kunnen diagnosticeren is kennis van de diverse subvormen onontbeerlijk. Hoewel hier grote behoefte aan is, bestaat er nog geen universeel diagnostisch systeem. Met het hier besproken gebitsslijtage-beoordelingssysteem geven de auteurs hiertoe een eerste aanzet. Verdere ontwikkeling is echter gewenst. In het...

lees verder

Herstel van gebitsslijtage: een casus

In deze casus van een 52-jarige patiënt met vergevorderde multifactoriële gebitsslijtage komen de algemene aandachtspunten met betrekking tot het restauratieve herstel van gebitsslijtage aan bod. Gebitsslijtage is een complex fenomeen, dat bij iedere patiënt individueel dient te worden bekeken. Dit heeft te maken met het veelal...

lees verder

Nieuwe ontwikkelingen - een stellingname

Auteurs: F. Lobbezoo en M. Naeije

Tandartsen dienen zich in hun algemene of gedifferentieerde (bijv. gnathologische) praktijk bij voorkeur te beperken tot die nieuwe diagnostische procedures en behandelmodaliteiten, waarvan de betrouwbaarheid/validiteit en de effectiviteit/veiligheid met daartoe geëigende onderzoekstechnieken zijn aangetoond. In de praktijk van...

lees verder

Inloggen

Quality Practice Tandartsen

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;
  • toegang tot web-tv/e-learnings.

Vul hiernaast uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden