Infectiepreventie: van richtlijnen tot praktijkoplossingen

Editie 6, 2014 - 2015

Procedures infectiepreventie zijn meer dan een tijdrovende verplichting
In gesprek met Egija Zaura

Auteur: F. van Wijck

Is infectiepreventie een moeilijk onderwerp voor tandartsen en mondhygiënisten? Nee, vindt Egija Zaura, die moderator is van de qp-dag voor beide beroepsgroepen over dit onderwerp, het echte probleem is onwetendheid. En het is ook een misvatting dat de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg op dit gebied steeds strenger...

lees verder

Hygiëne en infectiepreventie, constant voortschrijdende inzichten

Recent onderzoek heeft aangetoond dat het voor het orale microbioom niet altijd gunstig is om patiënten te behandelen met chloorhexidine. Daarnaast baart de groeiende groep bacteriën die resistent zijn tegen alle ontwikkelde antibiotica zorgen en kunnen 'te veel' hygiëne en infectiepreventie ook negatieve gevolgen...

lees verder

Infectiepreventie in de mondzorgpraktijk

Auteur: T. Daha

In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde ( knmt ) wordt een richtlijn ontwikkeld: richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken . In deze richtlijn wordt uitgebreid aandacht besteed aan maatregelen die overdracht van micro-organismen moeten voorkómen naar de...

lees verder

Ontwikkeling van de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken

De auteurs gaan in op het proces van het ontwikkelen van een richtlijn, specifiek voor infectiepreventie binnen de mondzorg. De mogelijkheden en beperkingen van het beschikbare wetenschappelijke onderzoek worden besproken. Aan de hand van een voorbeeld maken de auteurs inzichtelijk hoe de richtlijn Infectiepreventie in...

lees verder

Microbiële biofilms in tandheelkunde

Auteur: B.P. Krom

Aangehechte gemeenschappen van micro-organismen, ook wel biofilms genoemd, zijn altijd en overal aanwezig. Hoewel biofilms een slechte naam hebben, zijn ze meestal natuurlijk, gezond en zelfs gewenst. In de tandartspraktijk komen zowel gezonde (orale biofilms) als ongezonde (bijv. in de waterleiding van de unit) biofilms veel voor....

lees verder

Resultaten van de QP-ledenenquête over infectiepreventie in de mondzorgpraktijk

Auteur: E. Zaura

De nieuwe richtlijn voor infectiepreventie was op het moment van schrijven van dit artikel, mede door de vele reacties vanuit het veld, nog niet gereed. Ter voorbereiding van de Quality Practice themadagen voor tandartsen en mondhygiënisten over infectiepreventie en veilig werken in de praktijk, hebben we eind 2014 een qp...

lees verder

Handhaven en toezicht houden

Auteur: W.G. Brands

Veel vertrouwen van patiënten berust op de effectiviteit van het 'systeem'. Vertrouwen in dit systeem bepaalt ook het vertrouwen in een mondhygiënist die men niet kent. Om dit vertrouwen te handhaven zijn handhavende en toezichthoudende instanties noodzakelijk. De nz a houdt toezicht op de tariefstelling; de acm op de...

lees verder

Behoud van elementen door endodontische behandeling of extractie met implantaatvervanging:
een prothetisch perspectief

Een van de uitdagingen waarmee behandelaars in de dagelijkse praktijk worden geconfronteerd, is de vraag of een aangedaan element moet worden behandeld of geëxtraheerd. Dit dilemma speelt vooral bij elementen met gematigde of gevorderde ziekteprocessen of wanneer door trauma aanzienlijke schade is ontstaan. Uit onderzoeken blijkt...

lees verder

Verticale wortelfracturen:
prevalentie, etiologie en diagnose

Een verticale wortelfractuur is een frustrerende complicatie die zich kan voordoen na een endodontische behandeling en die in bijna alle gevallen leidt tot extractie van het aangedane gebitselement. Dit type fractuur wordt meestal vastgesteld op basis van secundaire klachten die enige tijd na de primaire behandeling ontstaan, vaak...

lees verder

Inloggen

Quality Practice Tandartsen

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;
  • toegang tot web-tv/e-learnings.

Vul hiernaast uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden