Lifestyle en mondgezondheid

Editie 1, 2016 - 2017

De tandarts speelt een te beperkte rol in het lifestyledebat
In gesprek met Cor van Loveren en Michiel Eijkman

Auteur: F. van Wijck

Net zoals lifestyle en gezondheid nauw met elkaar verbonden zijn, geldt dit ook voor lifestyle en mondgezondheid. Dit plaatst mondzorgprofessionals voor de vraag of ze patiënten per definitie moeten behandelen, hen moeten wijzen op de gevolgen van een bepaalde lifestyle, of zelfs behandeling moeten weigeren als patiënten...

lees verder

Voeding, lifestyle en tandheelkunde: je bent wat je eet

Auteur: P.W. van Elsas

Je bent wat je eet . Wanneer men dit gezegde intikt in Google, verschijnen er talloze resultaten van sites die zich bezighouden met gezondheidsbevordering. Voeding in relatie tot gezondheid staat, terecht, enorm in de belangstelling. Onze evolutionaire ontwikkeling heeft via een eindeloze route van kleine aanpassingen geleid tot...

lees verder

Roken en de gevolgen voor de mondgezondheid

Auteur: W.H. Schreuder

Roken is een zeer belangrijke en vermijdbare risicofactor die de gezondheid wereldwijd bedreigt. Jaarlijks overlijden zes miljoen mensen door het gebruik van tabak. De vele toxische eigenschappen van stoffen in de rook veroorzaken onder meer longafwijkingen, cardiovasculaire aandoeningen en diverse vormen van kanker. Roken heeft ook...

lees verder

Goede mondhygiëne: een wereldwijd streven

Uit onderzoek blijkt dat onbehandelde cariës in het blijvende gebit op nummer 1 staat van de meest voorkomende aandoeningen wereldwijd. En dat terwijl cariës goed te behandelen en te ‘managen’ is. Toch zien we nog grote verschillen tussen sociale klassen in ontwikkelde landen, maar ook tussen ontwikkelde landen...

lees verder

Recreatief drugsgebruik in Nederland
Gevolgen voor de mondgezondheid en de rol van de tandarts

Auteur: C. Dorpmans

Het gebruik van drugs is per generatie verschillend. Bij de huidige generatie is het praten over alcohol, drugs en gebruik geen taboe meer. Er wordt gesproken over normalisering van gebruik. Dit wil niet zeggen dat alle jongeren ook daadwerkelijk gebruiken, maar dat gebruik tegenwoordig geaccepteerd is. Terugdringen van het gebruik...

lees verder

Sport- en energiedranken in relatie tot tanderosie

Sport- en energiedranken kunnen voor, tijdens en/of na fysieke inspanning worden gedronken. Zij vullen een vocht- en suikertekort aan dat tijdens het sporten ontstaat en gaan zo vermoeidheid tegen en bevorderen het herstel van het lichaam. Sportdranken worden al jaren niet meer alleen maar door sporters gedronken. Steeds meer...

lees verder

Zwemmen en mondgezondheid

Auteur: H.F.J. Lieshout

De relatie tussen (top)sport en mondgezondheid krijgt steeds meer aandacht. De grote psychische en fysieke belasting bij topsport heeft een grote invloed op de speekselsecretie. De samenstelling van het speeksel verandert en de afname van de hoeveelheid speekselspecifieke immunoglobulinen zorgt voor een verminderde weerstand tegen...

lees verder

Behandeling van peri-implantitis
Meta-analyse van bevindingen in een systematisch literatuuronderzoek en een nieuw protocolvoorstel

Doelstellingen : het testen van de effectiviteit van nietchirurgische en chirurgische behandelmethoden ten aanzien van klinische en röntgenologische symptomen van peri-implantitis voor wat betreft de pocketdiepte (PD), bloeding na sonderen (BOP) en reductie van marginaal botverlies (RBL); het voorstellen van richtlijnen voor de...

lees verder

Inloggen

Quality Practice Tandartsen

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;
  • toegang tot web-tv/e-learnings.

Vul hiernaast uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden