TMD-doedag

Editie 4, 2012 - 2013

Orofaciale pijndiagnostiek bij ouderen met een dementie

Dementie is wereldwijd een veelvoorkomende aandoening, die al vanaf een relatief vroeg stadium gepaard kan gaan met achteruitgang in communicatieve vaardigheden of zelfs verlies van gesproken taal (non-verbaliteit). Dat levert problemen op in de tandarts-patiëntrelatie, omdat patiënten niet meer goed in staat zijn hun...

lees verder

Is TMD-pijn erfelijk?

m de transitie van acute naar chronische pijn te voorkomen, is het van cruciaal belang om patiënten met een verhoogd risico op het ontwikkelen van chronische klachten vroegtijdig te herkennen en om de behandelmogelijkheden voor deze groep patiënten te verbeteren. Op basis van specifieke persoonskenmerken kan slechts ten dele...

lees verder

Myofasciale pijn bij temporomandibulaire disfunctie:
een manifestatie van vertraagde inspanningsspierpijn (DOMS)?

Auteurs: M. Koutris en F. Lobbezoo

Temporomandibulaire disfunctie (tmd) is een verzamelterm ter beschrijving van een aantal musculoskeletale aandoeningen in de orofaciale regio. Kauwspierpijn is een veelvoorkomende klacht bij patiënten die een algemene tandartspraktijk bezoeken met orofaciale pijnklachten. Dergelijke pijn verergert tijdens functie van het...

lees verder

Een gebitsslijtagecasus aan de hand van het Gebitsslijtage Beoordelings Systeem

In deze casus van een 65-jarige patiënt met gegeneraliseerde gebitsslijtage wordt het diagnostische proces doorgenomen, worden de afwegingen rondom de behandelkeuze uiteengezet en wordt het restauratieve herstel beschreven. Dit alles geschiedt op basis van het Gebitsslijtage Beoordelings Systeem (gbs). Vanwege de...

lees verder

Bruxisme bij Nederlandse jongeren

In dit onderzoek wordt de prevalentie van zelfgerapporteerd slaap- en waakbruxisme onder Nederlandse jongeren in kaart gebracht en worden hun associaties met een aantal demografische, exogene en psychosociale factoren bepaald. In totaal hebben 4235 leerlingen, in leeftijd variërend van 12 tot en met 18 jaar, een vragenlijst...

lees verder

Kaakgewrichtsklachten: concepten en controversen

Auteur: M. Naeije

De evolutie van concepten van kaakgewrichtsklachten gedurende de afgelopen honderd jaar leert ons, dat onze opvattingen een omslag te zien hebben gegeven van een enkelvoudige, sterk occlusaal gerelateerde aandoening naar een meer biopsychosociaal gerelateerde aandoening, die sterke overeenkomsten vertoont met andere chronische...

lees verder

De klinische vraag: Ameloblastisch fibroom in de mandibula met wortelresorptie en niet-gebroken gebitselementen
Een casus

Ameloblastisch fibroom (af) is een zeldzame, goedaardige, odontogene mengtumor. In dit artikel wordt een casus gepresenteerd van af, gepaard gaand met niet-doorgebroken en ontbrekende gebitselementen. Een 13-jarig meisje werd doorverwezen voor beoordeling van een pijnloze zwelling van de rechter mandibula. De opvallendste bevinding...

lees verder

Leren van fouten: De lastige patiënt

Ergernissen in de praktijk kent iedere tandarts. Zo hebben wij allemaal te laat komende, niet verschijnende of slecht betalende patiënten. Maar ook patiënten die ieder consult weer moeten worden gewezen op de geringe mondhygiëne of die telkens weer moeten worden geholpen voor niet zichtbare protheseklachten. Toch zijn er patiënten...

lees verder

Inloggen

Quality Practice Tandartsen

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;
  • toegang tot web-tv/e-learnings.

Vul hiernaast uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden