Toepassing van richtlijnen

Editie 4, 2013 - 2014

Toepassingen van Richtlijnen:
‘To do, or not to do’ is not the question'

Auteur: M. Bedaf

De komst van steeds nieuwe methoden en behandelingen maakt het vrijwel onmogelijk om op alle gebieden zelf de literatuur bij te houden en het niveau van evidence van al deze informatie te bepalen. Richtlijnen kunnen hierbij helpen. Maar wat is een goede richtlijn en hoe ga je met richtlijnen om? Quality Practice vroeg het docent en...

lees verder

Richtlijnen in de tandheelkunde: een introductie

Auteur: I.H.A. Aartman

Een richtlijn is een leidraad voor de praktijk, bestaande uit aanbevelingen en adviezen die bij voorkeur berusten op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Deze leidraad kan zowel tandarts als patiënt helpen bij het nemen van beslissingen over de juiste zorg in bepaalde omstandigheden. Een richtlijn bevat geen...

lees verder

Medische richtlijnen in de tandheelkunde: de acta-richtlijn Antistolling

Nieuwe richtlijnen dienen volgens een vast ontwikkelschema te worden gemaakt. Vanuit de huisartsgeneeskunde is daarmee al veel expertise opgebouwd. Anno 2014 komt ook binnen de tandheelkunde de richtlijnenontwikkeling in Nederland aarzelend op gang. In dit artikel wordt ingegaan op het ontstaan van de medisch-tandheelkundige richtlijn...

lees verder

Nut en noodzaak van richtlijnen ter bevordering van gezondheidsuitkomsten en kwaliteit van zorg

Richtlijnen zijn professionele standaarden die door beroepsorganisaties worden opgesteld en onderhouden. Ze zijn gericht op bevordering van de kwaliteit van zorg: ze reduceren onnodige zorgvariatie en bevorderen doelmatige zorg. Bij sterke aanbevelingen voor zorg in een richtlijn weegt bewijs uit solide wetenschappelijk onderzoek...

lees verder

De Meldcode Tandheelkunde betreffende Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Wat te doen?

Implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is verplicht in de tandheelkundige praktijkorganisatie. Deze meldcode vraagt om een actief beleid. Het hele tandheelkundig team moet een bijdrage leveren aan het opvangen van signalen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en daarnaar handelen. Het...

lees verder

Kindertandheelkunde volgens de richtlijn: te doen of niet te doen?

De richtlijn kindertandheelkunde heeft flink wat stof doen opwaaien in (kinder)tandheelkundig Nederland. In dit artikel wordt enige toelichting op deze richtlijn gegeven. Daarnaast wordt een aantal items samengevat weergegeven en een nuance aangebracht waar men wellicht door de bomen het bos uit het zicht dreigt te verliezen.

lees verder

Implementatie van de richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen

Het is aangetoond dat de mondgezondheid van ouderen in Nederlandse verpleeghuizen vaak slecht is, vooral bij degenen die voor hun mondzorg afhankelijk zijn van anderen. Bij toenemende zorgzwaarte wordt het bovendien steeds moeilijker passende mondzorg te verlenen. Daarbij neemt de noodzaak van goede mondzorg extra toe doordat steeds...

lees verder

Over de juiste omgang met kinderen in de tandartspraktijk

Auteur: J. Esch

Voor een succesvolle behandeling van kinderen is het belangrijk dat de tandarts en zijn team de fysiologische en psychische leeftijd van de patiënt juist inschatten. Daarom moeten we ontwikkelingspsychologisch gezien een onderscheid maken tussen baby’s, peuters, kleuters en jonge kinderen, basisschoolkinderen en jongeren....

lees verder

Een eigenaardig instrument: de goudhamer

Auteur: R. de Raat

Het heeft iets meer dan honderd jaar geduurd voordat de gehamerde goudvulling uit de tandheelkundige praktijk verdween. Het verhaal achter de veelgeprezen maar evenzo gevreesde vulling met cohesief goud vertegenwoordigt het dilemma binnen de tandheelkunde dat zich vooral in de eerste helft van de twintigste eeuw voordeed. Stond de...

lees verder

Inloggen

Quality Practice Tandartsen

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;
  • toegang tot web-tv/e-learnings.

Vul hiernaast uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden