Behandeling van de schade aan de nervus alveolaris inferior door endodontische behandelingen

Doelstelling was beoordeling van functioneel sensorisch herstel na microchirurgische interventie vanwege schade aan de n. alveolaris inferior als gevolg van endodontische behandeling aan de hand van een retrospectief dossieronderzoek. Andere beoordeelde variabelen waren tijd vanaf beschadiging tot chirurgie en andere factoren die het functionele neurosensorische herstel verbeterden. Deze caseserie van zeven patiënten beoordeelde de uitkomst van microchirurgie van de n. alveolaris inferior na endodontie-gerelateerde beschadiging. Chirurgische interventie bestond uit externe en/of interne neurolyse met irrigatie van het mandibulaire kanaal en decompressie van de betrokken n. alveolaris inferior, evenals bij één patiënt allogene zenuwtransplantatie. De meeste proefpersonen presenteerden zich met een initiële hoofdklacht van dysesthesie en hypo- esthesie. De uitkomsten van dit onderzoek duiden erop dat microchirurgie van de nervus trigeminus voor door endodontie veroorzaakte schade aan de n. alveolaris inferior de neurosensorische functie kan verbeteren. Chirurgische interventie in dit onderzoek verminderde neurosensorische uitvalsverschijnselen en symptomen van beschadiging van de n. alveolaris inferior veroorzaakt door endodontische behandeling. (Quintessence Int. 2016;47:325-587.)

Bronnen bij dit artikel

Terug naar Praktijkrichtlijnen: wat werkt wel en wat niet?

Inloggen

Quality Practice Tandartsen

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;
  • toegang tot web-tv/e-learnings.

Vul hiernaast uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden