De gummy smile is teamwork

Auteur: P. de Kok

De gummy smile is een veelvoorkomende esthetische ergernis. Dit verhelpen is niet eenvoudig, omdat de oorzaak vaak multifactorieel is. Om de juiste oorzaak te diagnosticeren is het van belang om de lengte van de centrale bovenincisief en de aanwezigheid van de glazuurcement grens en incisale slijtage te beoordelen, waarna de verhoudingen van het gezicht en de lengte en mobiliteit van de bovenlip bekeken moeten worden. Bij te korte incisieven is er vaak sprake van een overmaat aan gingiva door dentoalveolaire compensatie of passieve vertraagde eruptie. Dit kan meestal worden opgelost door parodontale chirurgie, eventueel gevolgd door restauratieve behandeling. Bij een normale lengte van de incisieven ligt de oorzaak van het probleem eerder in de positie van de maxilla, of de lengte of mobiliteit van de bovenlip. In dat geval dient de oplossing voor de gummy smile te worden gezocht in de orthognatische chirurgie, of esthetische behandeling van de bovenlip.

Dit artikel is onderdeel van de kennistoets Parodontologie: the team-approach?

Bronnen bij dit artikel

Terug naar Parodontologie: the team-approach?

Inloggen

Quality Practice Tandartsen

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;
  • toegang tot web-tv/e-learnings.

Vul hiernaast uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden