Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO): richtlijnontwikkeling anno 2018

Richtlijnontwikkeling in de mondzorg staat nog in de kinderschoenen. De rol van klinische praktijkrichtlijnen voor de mondzorg als onderdeel van een landelijk kwaliteitsbeleid wordt beschreven, evenals de functie die het in 2016 opgerichte Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) daarbij kan vervullen. Aandacht wordt besteed aan de methode van evidence-based richtlijnontwikkeling (EBRO) die aansluit bij de ervaring en de beleving van mondzorgverleners in de praktijk, waarbij de inbreng en de betrokkenheid van de mondzorgprofessionals, zorggebruikers en andere stakeholders geborgd zijn. De opeenvolgende fasen in het ontwikkelen van een klinische praktijkrichtlijn worden kort beschreven, naast de rol die professionals vervullen in de specifieke EBRO-commissies. Enkele speerpunten in het beleid van het KIMO komen aan de orde, zoals het faciliteren van het gebruik van praktijkrichtlijnen in de klinische praktijk met behulp van een gebruiksvriendelijke elektronische richtlijnendatabase, ondersteuning bij een implementatietraject voor iedere klinische praktijkrichtlijn en het stimuleren van professionalisering van de mondzorgprofessional door scholing in de EBRO-methode.

Dit artikel is onderdeel van de kennistoets Praktijkrichtlijnen: wat werkt wel en wat niet?

Bronnen bij dit artikel

Terug naar Praktijkrichtlijnen: wat werkt wel en wat niet?

Inloggen

Quality Practice Tandartsen

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;
  • toegang tot web-tv/e-learnings.

Vul hiernaast uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden