Richtlijnen in de tandartspraktijk

Wat zijn de consequenties?

Richtlijnen zijn er om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Ze zijn doorgaans gebaseerd op hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. Het toepassen van binnen de beroepsgroep goed geïmplementeerde richtlijnen betekent dat er wordt gewerkt volgens recente wetenschappelijke inzichten. Bij de beoordeling van de vraag of een zorgverlener al dan niet terecht heeft gehandeld, wordt in de juridische praktijk in beginsel uitgegaan van wat er is vastgelegd in de op dat moment gangbare en voor die beroepsgroep geldende richtlijnen en protocollen. Gemotiveerd afwijken van een richtlijn door een zorgverlener voor een individuele casus moet uiteraard mogelijk zijn om recht te doen aan de toestand of behoefte van een patiënt. Het is daarbij heel belangrijk de keuze om af te wijken van de richtlijn eerst te bespreken met de patiënt en daarna de overwegingen van de zorgverlener zorgvuldig te documenteren in het medisch dossier. In de mondzorg ontbreekt het momenteel grotendeels aan evidence-based richtlijnen. Het Kennisinstituut Mondzorg (KIMO) heeft als doel het verder verhogen van de kwaliteit van de mondzorg door onder meer het ontwikkelen en implementeren van op bewijs gebaseerde klinische praktijkrichtlijnen.

Dit artikel is onderdeel van de kennistoets Praktijkrichtlijnen: wat werkt wel en wat niet?

Bronnen bij dit artikel

Terug naar Praktijkrichtlijnen: wat werkt wel en wat niet?

Inloggen

Quality Practice Tandartsen

De voordelen van Quality Practice

QP-leden en abonnees op het nascholingstijdschrift kunnen inloggen en krijgen daarmee toegang tot:

  • de laatste editie van het nascholingstijdschrift;
  • het volledige archief van nascholingstijdschriften;
  • kennistoetsen, resultatenoverzicht kennistoetsen en certificaten;
  • toegang tot web-tv/e-learnings.

Vul hiernaast uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

Lid worden